Flexi

Uživateľská príručka Flexi TV Diaľkový ovládač

Základom ovládania je používanie kurzorových tlačidiel (šípka vpravo/vľavo/hore/dole) a tlačidla „OK“.

Na diaľkovom ovládači nájdete aj tlačidla, ktoré umožňujú rýchle akcie, ktoré nemusíte hľadať v ponuke.


Na diaľkovom ovládači nájdete tlačidlá:

  • numerické
  • prepínanie kanálov a regulovanie hlasitosti

  • kurzorové tlačidlá

  • tlačidlá na pretáčanie


Dôležitý význam majú nasledovné tlačidlá:

     PONUKA - hlavné menu

      TV - zapnutie / vypnutie programovej ponuky EPG alebo návrat do TV režimu

      BACK / (Späť) - zobrazenie predchádzajúcej stránky alebo prepnutie na predchádzajúci program

     TEXT - zobrazenie/vypnutie teletextu

      INFO - rýchly prístup k informáciám o vysielanom programe

      OK - potvrdenie voľby


      šípka doľava - možnosti sledovaného programu, šípka doprava - zoznam kanálov

      šípka hore, dole - prepínanie programov

      zastaviť / pustiť - zastavenie / pustenie sledovanej relácie

      REC - nahrávanie

      zdvojená šípka - psúvanie vpred / vzad

      zdvojená šípka s čiarkou - skok na začiatok / na koniec