Flexi

Uživateľská príručka Flexi TV Základná obsluha zariadenia STB a diaľkového ovládača

K našej digitálnej TV ste obdržali aj tzv. Set-Top-Box (STB) s diaľkovým ovládaním. STB je zariadenie potrebné na príjem a ovládanie digitálnej TV, ktoré spracováva a zobrazuje digitálny signál na Vašom televíznom prijímači.

Jeho inštaláciu a konfiguráciu zabezpečujú naši technici pri zavedení služby u Vás doma.


Prepnite Váš TV na HDMI vstup použitím diaľkového ovládača k TV prijímaču. Kvôli kvalite obrazu toto riešenie jednoznačne odporúčame Moderné TV prijímače dokážu samé rozpoznať a automaticky prepnúť potrebný AV vstup a automaticky sa zapnú a vypnú spolu so zapnutím alebo vypnutím STB zariadenia.

STB zapnete a vypnete stlačením červeného tlačidla v hornej časti diaľkového ovládača.

Sieťové pripojenie

Pripojte STB k sieti prostredníctvom priloženého ethernetového kábla.

HDMI výstup

Pripojte STB k TV prostredníctvom HDMI kábla.


Audio/video výstup

Ak potrebujete pripojiť STB k TV inak ako cez HDMI, urobte tak pomocou A/V kábla s prípadnou kombináciou vhodnej redukcie SCART.

Napájanie STB

Pripojte STB k elektrickej sieti prostredníctvom priloženého elektrického adaptéra.

Jednoduchý tip: ak sledujete dva programy – na jednom beží reklama, na druhom sa program ešte nezačal, prepínanie medzi týmito dvoma predtým zvolenými programami vykonáte cez funkčné tlačidlo s označením „Back“ („Späť“).

Hlasitosť zvuku

regulujete pomocou STB. Nastavte na Vašom TV primeranú úroveň hlasitosti a odložte diaľkový ovládač k TV. Nebudete ho potrebovať pri prevádzke našej digitálnej TV (slúžiť bude len na zapnutie a vypnutie TV na diaľku). Tlačidlá na ovládanie hlasitosti sú pod numerickými klávesami. Detailný popis tlačidiel diaľkového ovládača nájdete v uživateľskej príručke medzi funkciami alebo TU.

Prepínanie TV kanálov

prostredníctvom numerických tlačidiel na diaľkovom ovládači je jedna z možností, ako si môžete prepnúť TV kanál. Pokiaľ viete, že program, ktorý chcete sledovať, je na 3. mieste, stlačte číslo 3. Prepínanie programov pomocou numerických tlačidiel je pomalšie, nakoľko po stlačení prvého čísla STB čaká, či nemáte v pláne stlačiť druhé číslo pri voľbe dvojciferného kanálu. Ďalšími možnosťami je prepínanie kanálov ovládačom „CH +”  a „CH -“, alebo šípka hore, šípka dole na kruhovom ovládači.