Flexi

Ponuka - hlavné menu Nastavenia

Váš set-top box umožňuje množstvo užitočných nastavení, pomocou ktorých zabezpečíte bezproblémovú prevádzku a pohodlné sledovanie našej digitálnej TV.

TV balíky

V tejto sekcii si môžete zakúpiť alebo zvoliť ľubovoľný programový balíček. Programový balíček máte k dispozícii až do chvíle, kedy sa ho rozhodnete odhlásiť. Odhlásenie programového balíčka je tiež veľmi jednoduché a vybavíte ho prostredníctvom tohto menu rovnako ako pri zakúpení. Systém Vás vyzve na zadanie PIN nákupu, ktorý ste si zvolili pri inicializácii STB. Zvolený programový balíček Vám bude vyúčtovaný vo Vašej mesačnej faktúre.

Správa TV balíčkov

TV balíčky sú zobrazené a usporiadané do tématických alebo inak významovo súvisiacich celkov. Po vstupe do konkrétneho balíčka uvidíte zoznam TV staníc, ktoré daný balíček obsahuje. Aktivácia prebehne ihneď po zadaní PIN a potvrdení nákupu.

Ak sa vám zakúpené TV stanice  v ponuke nezobrazujú, pravdepodobne nie sú súčasťou zoznamu TV staníc, ktorý máte aktivovaný. V tomto prípade ich je potrebné do vlastného zoznamu TV staníc zaradiť alebo aktivovať zoznam TV staníc, do ktorého sú tématicky zaradené.

Minimálne predplatné obdobie balíčka je 1 mesiac, teda programový balík môžete odhlásiť až po uplynutí jedného mesiaca.

Plánovač

Pomocou tejto funkcie jednoducho nastavíte čas zapnutia alebo vypnutia STB.

Zabezpečenie

V tejto sekcii môžete nastavovať dôležité prístupové kódy.

Jazyky

Tu si môžete nastaviť uprednostňované jazykové vlastnosti rozhrania STB, stopy vysielaných programov, či jazyk titulkov.

Audio/video

Nastavenie audio a video výstupu STB, Pomeru strán a Pozície obrazovky. Pre lepší zážitok a kvalitu obrazu odporúčame zodpovedne nastaviť video výstup, preferovaným výstupom je HDMI.

Set-top box

V tejto voľbe nájdete informácie o STB, licenčné informácie a systémové nastavenia ako reštart a reboot, ktoré sú dôležité v prípade, ak potrebujete reštartovať STB, či v prípade vykonania jeho údržby a servisu. Zapnutím funkcie Ovládanie HDMI TV umožníte zariadeniam navzájom komunikovať. Jednou z výhod je napríklad spoločné zapnutie či vypnutie zariadení použitím jedného diaľkového ovládača.