Flexi

Uživateľská príručka Flexi TV Štart STB a základné nastavenie

STB je potrebné pripojiť k dátovej sieti prostredníctvom dátového kábla. Bez tohto pripojenia nie je možné prijímať signál našej digitálnej televízie.  Po zapnutí STB začne zariadenie štartovací proces, ku ktorému patrí aj jeho komunikácia s centrálnym serverom a aktualizácia softvérového vybavenia. Tento proces prebieha na pozadí a vy vidíte iba stav komunikácie v podobe červeného pásika na modrej obrazovke.

V špecifických prípadoch je potrebné vstúpiť do základného systémového nastavenia STB a vykonať základné nastavenie. Avšak tento zásah vyžaduje určité znalosti ohľadom internetových nastavení a skratiek, ktoré bežný užívateľ nemusí ovládať. V tomto prípade nás kontaktujte na linke technickej podpory, kde Vás naši operátori prevedú týmto nastavením bod po bode. Vyhnete sa tak zbytočným komplikáciám, ktoré môžu viesť až k znefunkčneniu Vašej služby a následne potrebnému zásahu nášho technika u Vás doma.