Flexi

Informačná lišta Možnosti

Vyvoláte ich stlačením tlačidla „Doľava“ kruhového ovládača. Zobrazí sa ponuka s dostupnými funkciami pri prehrávanom programe.

V rámci ponuky sa pohybujete šípkami (nahor/nadol/vpravo/vľavo). Zvolenú voľbu aktivujete stlačením „OK“.


Najdôležitejšou je informácia o ubehnutom čase relácie a za lomítkom celková dĺžka relácie, ktorú sledujete. V tejto voľbe sa nachádzajú aj ďalšie tlačidlá ako stop, pretáčanie alebo vrátenie sa do reálneho vysielacieho času. V položke „Posúvať“ sa pohybujete bežcom po časovej osi a prechádzate tak na požadovaný čas prehrávania.


Pretáčať

PUSTIŤ / Zastaviť reláciu - zastavíte sledovanú reláciu a neskôr môžete v jej sledovaní pokračovať. Pre pozastavenú reláciu existuje časový limit 30 minút. Po tomto čase sa program prepne na živé vysielanie.
Sledovať od začiatku - rovnako môžete použiť priamo skratku zdvojenej šípky vľavo na diaľkovom ovládači. Umožňuje sledovať vybraný program od začiatku bez toho, že by ste ho už predtým sledovali. Nikdy sa Vám nestane, že zmeškáte Váš obľúbený program. Program si môžete pozrieť dokonca aj vtedy, ak už sa dávno skončil a vy ste ho nestihli nahrať.


Posúvať

Program, ktorý sledujete, môžete posúvať na časovej lište dopredu aj dozadu. Slúžia na to tlačidlá ovládania prehrávania. Funkcia „šípok“ na kruhovom ovládači, je k dispozícii na posúvanie prostredníctvom bežca v informačnej lište.

Skratky

Rýchly presun do TV Programu alebo Ponuky (tiež sa tam prepnete stlačením „EPG“ alebo „MENU“ na diaľkovom ovládači).

 


Nahrať

Jedna z možností ako si nahrať sledovaný program. Ďalšími možnosťami je stlačiť tlačidlo „REC“ alebo „červená guľôčka“ na diaľkovom ovládači.


Spôsob a rozsah nahrávania relácií závisí od toho, aký program chcete nahrávať a aký typ STB prijímača máte (či je vybavený pevným diskom HDD). Vo väčšine prípadov sa používa funkcia nPVR (network personal video recorder), teda nahrávanie v sieti. K tomuto nahrávaniu nepotrebujete STB s HDD. Ak si zadáte nahrávanie nejakej relácie, nahrávanie sa vykonáva u nás na serveroch a je úplne nezávislé od Vášho STB.


Nahrávanie nPVR má tieto výhody:

  • môžete nahrávať viac relácií v rovnakom čase,
  • môžete počas nahrávania vypnúť Váš STB aj z elektriky,
  • môžete si dať nahrávať reláciu aj v čase, keď sa už vysiela a je aj úplne pred koncom, zaznamená sa Vám celá od začiatku vysielania podľa programovej ponuky vysielateľa.

Vo voľbe nahrávania máte tieto možnosti:

  • Nahrať túto reláciu - nahrá danú reláciu
  • Nahrať všetky epizódy (ak ide o seriál s viacerými časťami)
  • Naplánovať nahrávku - umožňuje detailne naplánovať nahrávanie

Ak máte STB s HDD a nahrávate program, ktorý je možné nahrať len na lokálny HDD (teda PVR), Váš STB musí zostať počas nahrávania zapnutý aspoň v pohotovostnom režime. Samozrejme, môžete sledovať v rovnakom čase aj iný program. Jedinou podmienkou je, že v rovnakom čase sa na STB nepoužívajú viac ako 2 programy.Na toto obmedzenie však nemá vplyv počet nahrávaných relácií cez nPVR. Relácie z kanálov, pre ktoré je sieťové nahrávanie povolené, sa vždy nahrávajú do siete. Výhodou STB s HDD je nahrávanie relácii aj z kanálov, pre ktoré nie je povolená funkcionalita sieťového nahrávania.


Titulky

Voľba výberu titulkov. Niektoré kanály alebo niektoré relácie sú vysielané s titulkami, ktoré si môžete takto zobraziť alebo vypnúť.


 

Audio stopy

Niektoré kanály alebo niektoré relácie sú vysielané s rôznymi jazykovými stopami. Vám sa prehráva jazyková stopa podľa nastavenia preferovaného jazyka audia, ktorý ste si nastavili počas inicializácie STB. Preferenciu prehrávania jazykovej audiostopy si môžete kedykoľvek zmeniť v menu: nastavenia/jazyky.


O relácii

Informácie o práve sledovanej relácii.