Flexi

Ponuka - Hlavné menu Nahrávanie

Naša digitálna TV umožňuje nahrávanie relácií, programov alebo filmov, keď na sledovanie nemáte čas alebo náladu a tieto relácie sledovať neskôr v čase, keď to vyhovuje práve Vám.

Nahrávky

Zoznam obsahuje nasledovné položky:

  • Celková kapacita - Využitý nahrávací priestor, ktorý máte k dispozícii prostredníctvom sieťového nahrávania nPVR, sa zobrazuje v tejto záložke menu. V prípade potreby si môžete nahrávací priestor za poplatok rozšíriť v menu Nastavenia / TV balíky / správa tv balíčkov

  • Všetko - Obsahuje všetky vaše nahrávky, vrátane naplánovaných.

  • Pozastavené - Pri nahrávkach, ktoré ste sledovali a ktoré ste napríklad nedopozerali, sa môžete k ich sledovaniu kedykoľvek vrátiť.

  • Nahraté - Zoznam nahrávok, ktoré je možné sledovať. 

  • Nahrávané - Tu nájdete zoznam relácií, ktoré sú naplánované na nahrávanie, alebo sa aktuálne nahrávajú. Taktiež na tomto mieste môžete nahrávanie zrušiť: Možnosti / odstrániť nahrávku.

  • Naplánované - Zoznam nahrávok, ktoré ešte len budú nahraté.

  • Seriály - nahrávky, ktoré ste nahrávali prostredníctvom voľby nahrávacie plány, alebo prostredníctvom voľby nahrať všetky epizódy.

Plánovanie nahrávania a správa nahrávok sa dá vykonávať aj v pohodlnom prostredí mobilnej aplikácie flexiTV alebo v zákazníckej zóne na stránke www.flexi.sk

Prejsť do ZZ

Nahrávky pre dospelých

Majú identické submenu ako Nahrávky. Obsahujú však relácie, ktoré nie sú určené deťom, preto je vstup do tejto časti podmienený zadaním rodičovského PIN.

Nahrávacie plány

V tejto položke menu môžete nastaviť individuálne nahrávacie plány manuálne. Teda TV stanicu, ktorá sa má nahrať, dátum a presný čas nahrávania. Nahrávanie sa nasledne riadi zadanými údajmi bez ohľadu na automatickú indexáciu relácií v archíve.