Flexi

Uživateľská príručka Flexi TV Programový sprievodca

EPG vyvoláte stlačením tlačidla „TV“ alebo „EPG“ na diaľkovom ovládači.

V programovom sprievodcovi sú zobrazené vysielané programy TV staníc na časovej lište, aktuálny čas ukazuje červená vertikálna čiara.


Pokiaľ stlačíte na zvolenom programe „OK“, dostanete sa k ďalším informáciám o konkrétnej relácii. V EPG sa pohybujete pomocou kurzorových tlačidiel.


O relácii

Pri zvolenej relácii stlačte „OK“. Dostanete sa rýchlo k sledovaniu zvolenej relácie a ďalším dostupným možnostiam.

  • Prepnúť na kanál - prepne na živé vysielanie

  • Sledovať teraz - spustí prehrávanie zvolenej relácie z archívu

  • Nahrať túto reláciu - nahrá zvolenú reláciu

  • Nahrať všetky epizódy - nahrá všetky časti seriálu


Nahrať

Reláciu môžete priamo v EPG ihneď nahrať stlačením tlačidla „REC“ alebo „červená guľôčka“.

  • Reláciu počas sledovania môžete nahrať taktiež stlačením tlačidla „Doľava“ a voľbou Nahrať reláciu.

Pokiaľ má relácia viac dielov a Vy chcete nahrať všetky, stačí, ak zvolíte položku Nahrať všetky epizódy. Voľbou tejto ponuky sa nahrajú všetky diely danej relácie.


Dátum

TV program si môžete pozrieť niekoľko dní dopredu alebo dozadu.

  • Jedným zo spôsobov je postupný presun po reláciach v EPG pohybom vľavo alebo vpravo, alebo v programe sa presuniete na vybraný dátum stlačením zeleného tlačidla.