Flexi

Uživateľská príručka Flexi TV Užitočné tipy a rady, riešenie problémov a často kladené otázky

Žlté“ tlačidlo diaľkového ovládača

Audio stopa, resp. jazyková mutácia programu.  Zvolenú mutáciu vyberte kruhovými šípkami („Hore“/„Dole“) a potvrďte stredovým tlačidlom „OK“, taktiež otvorenie detailov nahratého programu.

Modré“ tlačidlo diaľkového ovládača

Výber titulkov programu. Zvolenú mutáciu vyberte kruhovými šípkami („Hore“/„Dole“) a potvrďte stredovým tlačidlom „OK“.
 

Rýchle presúvanie TV kanálov

Pri nastavovaní poradia kanálov rýchlejšie prenesiete vybraný kanál na požadované miesto tak, že vybranému kanálu priradíte konkrétne Vami zvolené číslo na numerickej klávesnici diaľkového ovládača. Tento spôsob je oveľa rýchlejší ako postupné presúvanie kanála šípkami hore alebo dole, no vopred musíte vedieť číslo pozície, kam daný kanál chcete presunúť.

Najvyšší komfort správy zoznamov a poradia kanálov Vám však prináša flexiTV v zákazníckej zóne na stránke www.flexi.sk

Prihlásenie do ZZ

Diaľkový ovládač k STB nereaguje.

alebo reaguje problematicky, pomaly, musíte viackrát stlačiť tlačidlo, aby ste vykonali operáciu. Najpravdepodobnejším dôvodom je slabý výkon batérie. Pred tým, ako nás budete kontaktovať, skúste vymeniť batérie v diaľkovom ovládači za nové, najlepšie alkalické batérie typu AAA.

 

Ako dosiahnuť ešte lepšiu kvalitu obrazu.

Štandardne je k STB prijímaču dodávaný HDMI kábel. Väčšina nových TV prijímačov má HDMI rozhranie. Uprednostnite preto vždy HDMI prepojenie.