Flexi

Uživateľská príručka Flexi TV Základné vlastnosti

Pri vhodnom používaní uvedených funkcií Vám môže naša služba významne spríjemniť a ušetriť Váš voľný čas.

Už sa nebudete musieť ponáhľať, aby ste stihli začiatok svojej obľúbenej relácie.


Relácie v TV archíve sú archivované až 14 dní dozadu.

Pre čo najlepšie využitie našej služby Vám odporúčame pozorne sa povenovať každej z nasledovných vlastností:

  • KVALITA OBRAZU – prinášame Vám najlepšiu dostupnú kvalitu obrazu. Odporúčame Vám preto používať kvalitný TV prijímač a audio sústavu, pripojené HDMI káblom.

  • EPG – prehľadný sprievodca programov cez ponuku kanálov alebo cez programového sprievodcu.

  • PAUSE TV – pozastavenie živého vysielania.

  • NPVR – nahrávanie relácií na virtuálny sieťový videorekordér. 

  • TIMESHIFTING – sledovanie už odvysielaných relácií z archívu.


  • STARTOVERTV – spustenie práve vysielanej relácie od začiatku. TIMESHIFTING – sledovanie už odvysielaných relácií z archívu.

  • PVR – nahrávanie relácií na disk STB.

  • VOD – videopožičovňa.

  • RÁDIÁ – počúvanie slovenských rádií v digitálnej kvalite.

  • VEĽA ĎALŠÍCH MOŽNOSTÍ osobného nastavenia Vašej televízie.