Flexi

Uživateľská príručka Flexi TV Informačná lišta

Zobrazuje informácie o TV stanici (na lište vpravo), o práve vysielanom programe (na lište hore), o nasledujúcom programe (pod časovou osou).

Informačná lišta obsahuje časovú os, ktorá hovorí o tom, koľko času ostáva do konca programu. Ďalej obsahuje doplňujúce informácie ako je dátum a čas.  Okrem toho  informačná lišta obsahuje v spodnej časti dve voľby “Možnosti” a “Kanály”.