Flexi

Uživateľská príručka Flexi TV Informačná lišta

Zobrazuje informácie o TV stanici (na lište vpravo), o práve vysielanom programe (na lište hore), o nasledujúcom programe (pod časovou osou).

Informačnú lištu aktivujete stlačením „OK"

Obsah informačnej lišty

  • Informačná lišta obsahuje časovú os, ktorá hovorí o tom, koľko času ostáva do konca programu.

  • Ďalej obsahuje doplňujúce informácie ako je dátum a čas

  • Okrem toho  informačná lišta obsahuje v spodnej časti dve voľby “Možnosti” a “Kanály”.